Dream Karavaan

In het jaar 2018 reed de Dream Karavaan door gemeenten in Friesland

In 2019 reizen we door naar waar gemeenten en organisaties ons vragen

Met de Dream Karavaan willen we écht verschil maken

Maar dan wel op de leukst mogelijke manier.

Onze indruk is dat er veel over, maar nog te weinig met kwetsbare bewoners wordt gesproken over de zorg en ondersteuning die zij nodig hebben. Laat staan dat hun ervaringen, vragen en dromen uitgangspunt zijn van de geboden ondersteuning. Wij nemen de stem van deze bewoners, die aangeeft wat zij nodig vinden, serieus en wensen een samenspel met beleidsmakers en professionals en (woon)omgeving.

WAAROM

Volgens ons is het mogelijk om in een gelijkwaardige en talentgerichte uitwisseling onze (participatie)-samenleving te vormen.

Een samenleving waarin iedereen, ook mensen met psychische en/of sociale kwetsbaarheid, van waarde is.

 

WAT

We verzamelen verhalen en dromen van iedereen die hier wensen in heeft. Deze worden uitgewisseld met iedereen die invloed heeft op oplossingen én we ondernemen samen actie.

Waarbij we in de uitvoering leren van en met elkaar*.

(*met buurtgenoten, beroepskrachten, beleidsmakers, beslissers: álle betrokkenen).

 

HOE

We maken een aanstekelijke beweging in Friesland.

Met de Dream Karavaan voeren we door de 12 gemeenten van Friesland. Hier zoeken we de verbinding samen met al deze betrokkenen en doen we ons best elkaar te versterken door aan de slag te gaan met dromen wensen en ideeën (met bewezen methodieken en inspirerende ervaringsverhalen in onze rugzak, die we graag delen!).

 

EEN VOORSTELLING

De Dream Karavaan komt in 2018 een week lang op bezoek in uw gemeente. Het is een kunstige, knusse caravan. Je vindt hier gezelschap voor het delen van je verhaal, je dromen en ideeën tijdens het genot van een lekkere kop koffie of thee. Een medewerker en vrijwilligers zijn getrainde luisteraars en verbinders.

We beginnen op een drukbezochte plek (markt, evenement).

Daarna gaan we de staten in om verhalen en dromen te collecteren.

De laatste dag trekken we naar het gemeentehuis voor een verbindende afsluiting.

Hierna gaan betrokkenen zelf aan de slag. Niemand weet nog precies hoe dat er uit gaat zien. Dat is de ontdekkingsreis: de ontwikkeling die samen gemaakt wordt. Ontwikkelen, realiseren en uitvoeren wordt samen gedaan, de Dream Karavaan levert daarvoor gereedschap.

         Wist u dat 1 op de vier mensen gedurende hun leven psychische kwetsbaarheid ervaren?

         5 op de 1000 mensen leeft met een ernstige psychische aandoening.

         60% van de bevolking voelt zich wel eens eenzaam dat zijn 6 van iedere 10 mensen.

         12 % voelt zich zeer ernstig eenzaam: Dat is meer dan 1 op de 10.

         Hoeveel mensen zou dat bij u in de straat zijn?

 

ONTSTAAN 

De Dream Karavaan heeft zijn oorsprong in gebiedsgericht en op burgerkracht gericht sociaal werk. Het richt zich niet op problemen maar op kansen. Volgens het principe: “wat je aandacht geeft groeit” is gebleken dat door het kracht bij zetten op kansen, problemen meegaan in de lift. Het verschil dat op deze wijze wordt gemaakt is door universiteiten gemeten en bewezen.

De Dream Karavaan voert maar voor een korte periode door uw gemeente, het is een eerste aanzet voor een verdiepingsslag, een transformatie die, door de landelijke overheid, bedoeld is plaats te vinden in álle gemeenten van Nederland.

 

Dit kan alleen in samenwerking.

Zin om mee te doen?

 

WAT KUNT U DOEN

Natuurlijk ben je uitgenodigd om de caravan te bezoeken. Als verteller of als luisteraar.

 • Wellicht ken je mensen ‘met een kwetsbaarheid’ en anderen die invloed hebben op oplossingen (micro meso macro) die je wilt toeleiden naar de caravan.

 • Wellicht heb je zelf een talent van onschatbare waarde. Kun jij lekere pannenkoeken bakken, heb je veel ervaringswijsheid of ben je recordhouder in het uitslapen, je bent van harte welkom!

 • Als je nog niet zo goed weet hoe of wat, kom dan langs en ontdek in een gesprek je eigen wijsheid of wens.

 • We hebben iedereen nodig om mee te denken hoe we de tussenstops in de gemeenten het beste vorm kunnen geven.

  • Wat is een goede (drukbezochte plek om te beginnen).

  • Wat is een geschikte buurt of wijk om met de caravan langs te gaan?

  • Hoe kunnen we de laatste dag een spetterende slotpresentatie organiseren i.s.m. de mensen waar het om gaat, de gemeente en organisaties.

  • Wie moet er zeker uitgenodigd worden?

  • Wie kun je toeleiden naar de caravan? Welke bewoner, welk talent of het nu kwartjes zoeken, mandala tekenen, vogel-kijken of racefietsen is, welke maffe medewerker v.e. gebiedsteam, waanzinnige wethouder, aparte of aantrekkelijke ambtenaar, ongebruikelijke zorg organisatie, stoere of stroeve sociale dienst, wijkraad, bewonersgroep of bedrijf.

  • Wat kunt u praktisch betekenen? PR, pannenkoeken, vergunningen, stalling of chauffeur voor de caravan, spetterende afsluiting bij de gemeente etc.

 

ZWAAN KLEEF AAN

De Dream Karavaan is een bottom-up beweging geïnitieerd en versterkt door Miranda Tamminga van Verkennend Veranderen. Iedereen is welkom om aan te sluiten. Heb je een food-truck ben je filmer of artiest, kauwgombellenblazer, trompettist, moeistuinier, balkongoeroe of koning van de afstandbediening? Ben  je gewoon jezelf of zou je dat graag willen zijn? Voel je welkom om mee te gaan onderweg! Er is plek voor serieuze zaken én feestelijkheden. We vinden het belangrijk dat zowel (kwetsbare) bewoners als organisaties en beroepskrachten die van doen hebben met mensen in kwetsbaarheid zich welkom voelen. Meer nog dan dat, wij hebben iedereen nodig om echt een verandering in te zetten. Een beweging naar een samenleving waarin iedereen met zijn talent en eigen-aardigheid goed uit de verf komt.

 

EEN BEWEGING

Met de Dream Karavaan willen we een beweging te maken voor iets waar wij écht in geloven en voor willen gaan. Dit betekend dat we een avontuur zijn aangegaan vanuit het vertrouwen dat we iets goeds doen waar onze samenleving nu om vraagt. Dit betekend ook dat we investeringen plegen zonder te weten wat er voor terug komt. Stapsgewijs gaan we verder voor zover onze energie, sponsoring en subsidies dit toelaten. Uiteindelijk is ons doel dat de beweging voor zichzelf kan spreken en zonder onze professionele investering verder kan.


 

Wist u dat de caravan een impuls kan geven aan gebiedsgericht werken en het aanboren van burgerkracht? Dé hoofddoelstelling van de wettelijke verschuivingen van landelijke regie naar lokale facillitatie per 2015.