Frisian Entrepreneur Academy

Wat als?

Wat als je ogenschijnlijk niets te bieden hebt?
Dan heb je altijd nog iets van waarde.
Dat zijn je dromen.
Dromen hebben pas écht waarde als ze werkelijkheid worden.
Wat als in onze samenleving iedereen,
ook mensen met (financiele) kwetsbaarheid,
goed uit de verf komen?
Wat als we het potentieel zouden aanboren...
van onze bewoners ...
ook van hen die nu nog een beroep doen op uitkeringen?
Wij van Frisian Entrepreneur Academy activeren mensen om mee te tellen.
Wij katalyseren deze dromen.
Wij boren het onbenut ondernemers potentieel aan en zetten aan tot actie.

How we get it done:

Wij willen een bijdrage leveren aan het verder ontwikkelen van het ondernemerspotentieel van Friesland door het zichtbaar en tot wasdom brengen van de verborgen ondernemerstalenten volgens value based entrepreneurship.
 

Wij richten ons hierbij in het bijzonder op inwoners in een achterstandssituatie met de drive en mogelijkheden om zelfstandig middels een eigen onderneming deze omgeving te kunnen verlaten.
 

Dit doen wij door het aanbieden van een uniek programma waarin we de deelnemers op persoonlijk en ondernemers-vlak stap voor stap naar zelfstandigheid begeleiden. Een belangrijk onderdeel van dit programma is de objectieve manier van vaststellen van de ontwikkeling op persoonlijk en zakelijk gebied.
 

Door onze samenwerking met de Hogescholen in Leeuwarden in de vorm van ateliers laten we young professionals (in de volksmond studenten genoemd) de ondernemers in dop ondersteunen. Samen met de ondernemer vormen zij een groep van verschillende disciplines die gezamenlijk de ondernemingen klaarstomen voor succes. De young professionals ervaren in deze aanpak op een zeer tastbare manier welke rol zij kunnen spelen in de ontwikkeling van de Friese economie en maatschappij. Dit geeft hun een beter beeld van de aantrekkelijkheid van de (eigen) regio en het potentieel dat dit in zich heeft.
 

Diverse ‘experts’ uit de regio bieden ondersteuning, kennis & kunde en hun netwerk aan om de deelnemers vanuit eigen ervaringen te ondersteunen. Deze ‘experts’ hebben een achtergrond in het commerciële en sociale domein. Vaak met de bereidheid om zelfstandig of gezamenlijk te investeren in de uiteindelijke bedrijven.
 

Succesvolle ondernemers uit het programma dragen de eerste 3 jaar vanuit hun ondernemerschap een bijdrage af aan ’Frisian Entrepreneurship Academy’ zodat het concept zich zelfstandig kan bedruipen. Daarnaast zullen er partnerships worden aangegaan met organisaties die de Friese economie een warm hart toedragen.