GEBIEDSGERICHT

WERKEN AAN KANSEN

EN BEWONERSKRACHT

INSPIRERENDE TOOLS

STORYTELLING

D.D.PROJECTDESIGN

Gebiedsgericht werken AAN KANSEN EN BEWONERSKRACHT

 

De methode "Klimmen Op Eigen Kracht" (KOEK) heeft zich inmiddels in 11 gemeenten in Nederland al bewezen als zeer succesvol, o.a. volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO). De Universiteit van Twente heeft het return on investment aangetoond. Evelien Tonkens van de Hogeschool van Amsterdam heeft de effectiviteit vastgesteld volgens narratief onderzoek. Van de Asset Based Community Development methode worden voortdurend de resultaten gemeten door ABCD methode wordt continue 'gemeten' door de Euopean sciaty of ABCD

 

Kansen en mogelijkheden

Klimmen Op Eigen Kracht stimuleert en motiveert bewoners (al of niet kwetsbaar) om hun passie en inspiratie in te zetten om hun dromen waar te maken. Kansen en mogelijkheden zijn bij deze methode de uitgangspunten i.p.v. problemen en belemmeringen. Een coach van het alledaagse vraagt aan de mensen die meedoen hoe zij met hun dromen aan de slag willen en welke ondersteuning daarbij nodig is. Met een eigen plan en met hulp van buurtgenoten, vrienden, kennissen of familie gaan zij ondernemend op pad. Het kan gaan om een stille droom, een oude wens, een groot of klein idee. Het kan te maken hebben met het gezin, buren, wonen, gezondheid, maar ook met hobby’s, scholing of werk. Het bewegen richting het zelfgekozen doel maakt dat mensen zelf met oplossingen komen en minder een beroep doen op zorg. Bewoners kunnen net als professionals deelnemen aan KOEK door anderen te ondersteunen bij het realiseren van hun droom.


 

Ook geeft KOEK een krachtige impuls aan het gebiedsgericht werken: het ontwikkelen van de wijk door samenwerking van bewoners en gemeente. Een talentmakelaar maakt verbinding in een wijk of buurt. Iedereen die wil mag meedoen. Zo ontstaan netwerken. Return on investment wordt op velerlei manieren zichtbaar.

 

Bonus

In vier gemeenten heb ik deze methode toepasbaar gemaakt in het kader van de (3D) transitie. Aangevuld met ‘Waarderend verandergericht Onderzoek’ konden gemeenten (W&I) en wijkteams hun nieuwe rol pakken. De inzet van een mobiel meetingpoint maakte dat het A) solidariteit op gang bracht op straatniveau en B) professionals, politiek en bewoners (organisaties) zich gemakkelijk verbinden en bemoedigd in gesprek te gaan.

 

De ontwikkelaar van de KOEK-methode, Joop Hofman van Rode Wouw, heeft mij exclusief toestemming gegeven om de trainingen met deze methode als basis in Friesland aan te bieden.

 

De training in de methode KOEK kent vier verdiepingslagen.

Training coach van het alledaagse

In de basistraining leer je de methodiek eigen te maken door je vaardigheden te ontwikkelen als coach van het alledaagse én zelf te gaan klimmen naar je doel. Zo bezit je de basisvaardigheden én kun je beter aansluiting vinden omdat je zelf als ‘klimmer’ ervaringsdeskundig bent. Je ontvangt een certificaat voor deelname en bent ‘coach van het alledaagse’.

 

In gemeenten passen zowel sociaalwerkers als WMO en Participatie-ambtenaren de methode toe in hun dagelijkse praktijk.

 

Training talentmakelaar

In de vervolgtraining wordt een verdiepingsslag gemaakt aan de hand van de reeds opgedane ervaringen in het coachen volgens de KOEK methode aangevuld met verdiepende theorie én praktijk over gebiedsgericht werken. Assed mapping (ook wel community mapping) genoemd is hiervan een onderdeel. Je ontvangt een certificaat voor deelname en bent ‘talentmakelaar’.

 

“Inspirerende praktijkvoorbeelden en energieke oefeningen maken de trainingen zowel inhoudelijk sterk als een aangenaam tijdverdrijf”.

 

KOEK gecertificeerd

Aan de hand van een assessment vindt KOEK-certificering plaats. U hebt dan de licentie om volgens de methode te werken in een vastgesteld gebied.

Deze training kan een goede basis zijn in de nieuwe ontwikkelingen ontstaan door de transitie die ook voor andere organisaties van toepassing is. Daarom kan de training n.a.v. een gerichte vraag in overleg aangepast worden.

Voorbeeldverhalen van klimmers

Een dorpsbewoner uit een zorgmijdend gezin weet iedereen in het dorp te activeren voor vrijwilligerswerk. Het vinden van een baan wil helaas niet lukken. In zijn straat is de terugtrekkende gemeentelijke groenvoorziening een actueel onderwerp van gesprek. De gemeente draagt alternatieven aan die niet goed in de aarde vallen bij de bewoners. De dorpsbewoner vat het idee op om samen met het dorp de verantwoordelijkheid voor de groenvoorziening op zich te nemen. “Zo kan de buurt van de rozenstruikjes blijven genieten en ik heb wat om handen”.

 

Een mevrouw met psychische en lichamelijke klachten is afgekeurd voor deelname aan het arbeidsproces vereenzaamt nu haar man is overleden. Haar droom is om een inloop te organiseren waar kwetsbare mensen, net als zij, elkaar kunnen ontmoeten en activiteiten kunnen ondernemen. Door KOEK stelt gemeente een pand ter beschikking en helpt haar met PR. Zelf heeft ze nog een voorraad creativiteits-materialen uit het winkeltje dat ze moest sluiten toen haar man overleed waarmee ze de ruimte inricht. De huisarts heeft inmiddels een echtpaar doorgestuurd wie na een hersenbloeding in een isolement raakte. Zij zien er wekelijks naar uit om er te komen schilderen. Een ex-verslaafde dame loopt twee keer per week 8 kilometer om er te leren haken en weer iemand anders komt dagelijks langs voor koffie en een gesprekje. Binnenkort is mevrouw te vinden op de markt met de zelfgemaakte producten. “Ik ben weer onder de mensen, dat houd me op de been”.

Waarderend Werken

Ontwikkelingen kracht bij zetten in uw straat wijk of dorp  

welzijnsorganisatie, gemeente of gebiedsteam  

Gemeenten, gebiedsteams en welzijns organisaties moeten meer preventief en collectief werken, richting ‘half- of 0-de lijns voorzieningen’.

Wij bieden eenvoudige tools en faciliteren processen om burgerkracht aan te boren te verbinden en te versterken.

 

Binnen uw organisatie is een 'transformatie' gewenst van  zorg- en hulpverleningsgericht  naar gebieds- en krachtgerichtwerken. Hiervoor is een een nieuwe 'bril' nodig. Aan de hand van Waarderend Onderzoek wordt dit een gezamenlijk en

gelijkwaardig proces dat wij voor u kunnen faciliteren

Met ons aanbod maakt u uw investering duurzaam.

ORGANISATIE OF WIJK 

ONTWIKKELING MET 

WAARDEREND ONDERZOEK

Samen Ontwikkelen volgens Waarderend Onderzoek

Binnenkort vindt u hier meer informatie  

Inspirerende tools:

Storytelling 

Dragon-dreaming-

design model thinking

project-design e.a.